ნინა ხელაძე - სარევიზიო კომისიის წევრი
17.01.2019

რეგიონული რუსულენოვანი არხის "ტოკ TV-ს" დირექტორი