ნინა ხელაძე - ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს წევრი

საქართველოში პირველი რუსულენოვანი მაუწყებლის "TOK TV-ს" განვითარების ხელმძღვანელი.

მუშაობს რუსულენოვანი მაუწყებლის "TOK TV-ს" განვითარების ხელმძღვანელად, 2017 წლიდან დღემდე. ასევე, არის ა.ო. „ჟურნალისტიკის რესურსცენტრის“ პროექტების მენეჯერი.  

"Interlink Academy-ს“კოორდინატორი და "Arbeit an Europa-ს“ პროექტის პარტნიორი საქართველოში. წლების განმავლობაში მუშაობდა რეგიონულ და ნაციონალურ ტელე და რადიო მაუწყებლებზე.

2019 წლის განმვალობაში იყო ქარტიის სარევიზიო კომისიის წევრი. ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს წევრად აირჩიეს 2019 წლის 21 დეკემბერს, ქარტიის საერთო კრებაზე.