დავით კლდიაშვილი - ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს მდივანი
18.03.2017
ქარტიის საბჭოს მდივანი და ქარტიის პროექტის - „ლიბერალიზმის სასწავლო ცენტრის" დირექტორი.

დავით კლდიაშვილი ქარტიის საბჭოს მდივანია 2011 წლიდან. პარალელურად ეწევა კერძო იურიდიულ პრაქტიკას და არის რამდენიმე ორგანიზაციის კონსულტატი იურიდიულ საკითხებში.