დავით კლდიაშვილი - ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს მდივანი
ქარტიის საბჭოს მდივანი.

დავით კლდიაშვილი ქარტიის საბჭოს მდივანია 2011 წლიდან. პარალელურად ეწევა კერძო იურიდიულ პრაქტიკას და არის რამდენიმე ორგანიზაციის კონსულტატი იურიდიულ საკითხებში.