ქარტიის წევრები ღ

  • ღამბაშიძე თამარ
  • ღარიბიანი რიმა
  • ღვინიანიძე ელისო
  • ღლონტი შორენა