ქარტიის წევრები ვ

  • ვარდიაშვილი ზურაბი
  • ვარშანიძე მაია
  • ვაშაყმაძე-კალატოზი ინგა
  • ვახტანგაშვილი ნატალია
  • ვახტანგაძე ანა
  • ვაჭარაძე მარიკა